ดีแทคปฏิเสธ กรณีที่มีข่าวเรื่องการปรับลดจำนวนพนักงาน

ดีแทคปฏิเสธ กรณีที่มีข่าวเรื่องการปรับลดจำนวนพนักงาน

 


 

 

ดีแทคปฏิเสธ กรณีที่มีข่าวเรื่องการปรับลดจำนวนพนักงาน

29 มิถุนายน 2559ดีแทคไม่มีแผนที่จะดำเนินการปรับลดจำนวนพนักงาน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงทุนในเรื่องการสรรหาและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบบริการดิจิทัลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย


dtac statement regarding manpower reduction

June 29, 2016 - dtac has no plans for an employee reduction program. We actually keep investing in the talented workforce development to empower our organization for competitive growth and sustainability. We always optimize our resources to ensure our effective organization capability to provide the best digital services to our customers to achieve the goal of becoming the number one digital brand in Thailand.