คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินจัดประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินจัดประชุม

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินจัดประชุม

 

 

หลุยส์ มอเซอร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airline Operators Committee : AOC) เป็นประธานจัดงานประชุมคณะกรรมการบริหาร พร้อมเยี่ยมชมโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์  โดยมี สุรัตน์ แก้วดี ผู้จัดการทั่วไป  และ สรินธร กาญจนทวี ผู้อำนวยการฝ่ายขายของโรงแรมฯ คอยให้การต้อนรับ ที่ห้องอาหารจีนหยก โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ 

******************************************************************************************************************

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

ขวัญเรือน    เหลียวตระกูล          ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ยุภา             จุนมุสิก                  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร.0-2276-4567 ต่อ 8314 และ 8317