ไทยประกัน รับมอบโล่

ไทยประกัน รับมอบโล่

 

 

 

รับมอบโล่

พลตำรวจตรีสุธีร์ เนรกัณฐี รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดทำเสื้อยืดเยาวชนสัมพันธ์ ในโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่ 350 เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมาย ณ โรงเรียนสามเสนนอก