พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

 

 

 

 

 

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง                 

 

                     อภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้บริการรับชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยแบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) และการให้บริการด้านการเงิน ร่วมกับ ผู้บริหารจาก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องไมดาสบอลรูม โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพ