เปิดโครงการเพาะกล้าน้อยฯ ปี 2559

เปิดโครงการเพาะกล้าน้อยฯ ปี 2559

 

 

 

 

เปิดโครงการเพาะกล้าน้อยฯ ปี 2559

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ "เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า ๑๒ สิงหามหามงคล" ปี 2559 จำนวน 3 ล้านบาท และอุปกรณ์กีฬา จาก สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส และชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส เพื่อสนับสนุนมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 2,250 คน ซึ่งในครั้งนี้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเยาวชน โครงการสายใจไทย สู่ใจใต้ และเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาค ในโครงการเพาะกล้าน้อยฯ รวม กว่า 500 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เพาะชำต้นกล้า ปลูกป่า ดูแลรักษาต้นไม้ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปีนี้เทสโก้ โลตัส ได้มุ่งเน้นนโยบายเพื่อสิงแวดล้อมอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะแค่การปลูกป่า แต่ยังมุ่งสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกให้กับประชาชนด้วย