เติมรอยยิ้มให้กันปี 9 จาก S&P

เติมรอยยิ้มให้กันปี 9 จาก S&P

 

 

 

เติมรอยยิ้มให้กันปี 9 จาก S&P

อาสาปลูกปะการัง ณ เกาะขาม คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “S&P เติมรอยยิ้มให้กัน” ร่วมมือกับกองทัพเรือภาคที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากพลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กับบรรยากาศที่ร้อนระอุท่ามกลางน้ำทะเลสีครามใส่สะอาด กับน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเจตนารมณ์ และปณิธานของบริษัท ในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เอส แอนด์ พี ขนพนักงานจิตอาสาและสื่อมวลชนกว่า 70 ชีวิตร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ณ เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองทัพเรือให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปะการังที่ถูกต้อง รวมถึงประโยชน์ของการปลูกปะการังเทียมซึ่งมีมากมาย ช่วยในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเล สร้างสมดุลในธรรมชาติแล้วยังป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝั่ง เป็นการดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัย ช่วยให้สัตว์น้ำมีแหล่งอาหาร และยังมีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกด้วย หลังจากลงมือปลูกปะการังเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานจิตอาสา ทั้งพนักงาน เอส แอนด์ พี และบุคลากรของกองทัพเรือ ยังอาสาทำดีช่วยกันเก็บขยะรอบเกาะขามเพื่อนำไปทิ้งบนฝั่ง เพื่อให้เกาะขามสะอาดมีหาดทรายที่สวยงามตลอดไป จบงานทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้ทำความดีเพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดย เอส แอนด์ พี ได้นำพนักงานจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมปลูกปะการังเขากวาง ณ เกาะขาม สัตหีบ สร้างระบบนิเวศทางทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
บริษัทหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองโลก และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคืนปะการังสู่ท้องทะเล