บางจากฯ ร่วมส่งต่อความยั่งยืนผ่านเยาวชน สนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน

บางจากฯ ร่วมส่งต่อความยั่งยืนผ่านเยาวชน สนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน

 

 

บางจากฯ ร่วมส่งต่อความยั่งยืนผ่านเยาวชน
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน Environmental Education Unit ส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG “ทอดไม่ทิ้ง ไม่ทอดซ้ำ ไปทำ SAF” ผ่าน CHOICEISYOURS

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่ยั่งยืน “Regenerate the New Generation” ผ่านการสนับสนุนพัฒนาเยาวชนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบ่มเพาะทักษะการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในช่วงสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ มิถุนายนที่ผ่านมา นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงานเยาวชนไทยขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเปิดตัวโครงการ Environmental Education Unit ปีที่ 2 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Foundation: ESF)โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นางวีณา อุปัทยา กรรมการมูลนิธิกรรมการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นักเรียนและเยาวชน Youth Wildlife Guardians ร่วมงาน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

          นางกลอยตา ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบางจากฯ ตลอดระยะเวลา 40 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ ร่วมส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคต ผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในพื้นที่รอบพื้นที่ปฏิบัติการและทั่วประเทศ และโครงการของมูลนิธิใบไม้ปันสุขซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลา ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือทำ สำหรับโครงการ Environmental Education Unit เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน Youth Wildlife Guardians ในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้รถเคลื่อนที่ Environmental Mobile Unitเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของบางจากฯ ที่จะร่วมขับเคลื่อนสร้างความตระหนักรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมสร้างสรรค์สังคม

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้ร่วมกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดตัวโครงการ CHOICEISYOURS ปีที่ เชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศร่วมนำเสนอโครงการผ่านโจทย์เรื่องการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนในโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” รณรงค์การเก็บรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาผลิต SAF น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อช่วยบ่มเพาะทักษะของคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน