กปน. จับรางวัลผู้โชคดีในกิจกรรม MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษ เป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์

กปน. จับรางวัลผู้โชคดีในกิจกรรม MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษ เป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์

 

 

กปน. จับรางวัลผู้โชคดีในกิจกรรม MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษ เป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์
 
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง (กปน.) น.ส.บุษกร พฤกษอาโนชา รองผู้ว่าการ (การเงิน) นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) และ นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ร่วมพิธีจับรางวัลมอบโชคให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม "MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษ เป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์" โดยมีผู้แทนจากกรมการปกครอง และผู้แทนจากสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีจับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น 55 รางวัล ดังนี้
 
** รางวัลที่ 1 : iPhone 15 Plus ความจุ 128GB มูลค่า 37,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
** รางวัลที่ 2 : Sony PlayStation 5 Standard มูลค่า 18,690 บาท จำนวน 1 รางวัล
** รางวัลที่ 3 : TV XIAOMI 32" HD Google Smart TV มูลค่า 7,900 บาท. จำนวน 1 รางวัล
** รางวัลที่ 4 : Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact มูลค่า 2,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
**รางวัลที่ 5 : หม้อทอดไร้น้ำมัน Smart home ขนาด 3.5 ลิตร มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 รางวัล
**รางวัลที่ 6 : บัตรกำนัล Big C มูลค่า 200 บาท จำนวน 20 รางวัล
**รางวัลที่ 7 : ของที่ละลึกจาก กปน. จำนวน 30 รางวัล
 
สำหรับ MWA e-Bill Service เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสอ.) ร่วมกับสายงานบริการ (ด้านตะวันออก) สายงานบริการ (ด้านตะวันตก) สายงานการเงิน และสายงานเทคโนยีดิจิทัล โดยตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมมีผู้สมัครใช้บริการ MWA e-Bill Service ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567 จำนวนรวม 62,371 ราย
ทั้งนี้ ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อพร้อมยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล ได้ทาง Facebook การประปานครหลวง : https://www.facebook.com/MWAthailand ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป