ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าร่วมแก้วิกฤตขยะทางทะเล ใน “วันทะเลโลก”

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าร่วมแก้วิกฤตขยะทางทะเล ใน “วันทะเลโลก”

 

 

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าร่วมแก้วิกฤตขยะทางทะเล ใน วันทะเลโลก

ชูโครงการ ‘Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน ย้ำภาพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

จับมือรัฐ-ประชาชน นำร่องดักขยะก่อนลงทะเลแล้วกว่า 3 เดือน

 

 

ร่วมแก้ปัญหาขยะทางทะเล  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารหนึ่งเดียว ที่จับมือหน่วยงานราชการท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ ‘Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน นำโดย นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม จ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นายนิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 3 พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายเกรียงศักดิ์ มหาศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะผู้จัดงาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ‘Awaken New Depths-ปลุกกระแส แก้วิฤตมหาสมุทร เพื่อให้ความรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกการใส่ใจรักษา และร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรท้องทะเลและชายฝั่ง ณ ลานหน้าศาลเจ้าพ่อกิมท้ง (สะพานสายรุ้ง) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

โอกาสนี้ ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ที่พร้อมจะดูแลสังคมในทุกมิติ ได้เข้าร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะในหัวข้อ การจัดการขยะชุมชนชายฝั่งและการใช้บูมดักขยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ‘Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน ที่ธนาคารได้ดำเนินการนำร่องมาแล้วกว่า 3 เดือน พบว่าภายในระยะเวลา เดือน สามารถช่วยดักขยะก่อนออกปากแม่น้ำท่าจีนและไหลเข้าสู่อ่าวไทยได้ถึง 6,012 กิโลกรัม ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 21.04 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมกับเร่งวิเคราะห์ศึกษาที่มาของขยะ เพื่อแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ ภายในงานธนาคารยังได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกถึงในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน.