"วีระศักดิ์ โควสุรัตน์" บรรยายพิเศษเรื่อง ‘’ไทยจะปรับตัวอย่างไรในยุคโลกเดือด’

"วีระศักดิ์ โควสุรัตน์" บรรยายพิเศษเรื่อง ‘’ไทยจะปรับตัวอย่างไรในยุคโลกเดือด’

 

 

"วีระศักดิ์ โควสุรัตน์" บรรยายพิเศษเรื่อง ‘’ไทยจะปรับตัวอย่างไรในยุคโลกเดือด’15 พฤษภาคม 2567นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง ‘’ไทยจะปรับตัวอย่างไรในยุคโลกเดือด’’ ที่ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ประธานสถาบัน และนักวิจัยและผู้บริหารสถาบันวิจัย TDRI ให้การต้อนรับและร่วมรับหังตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง ต่อเรื่องแผนการจัดการด้านการปรับตัวที่ผู้บริหารประเทศของรัฐบาลกลาง ผู้บริหารเมืองต่างๆในแต่ละภูมิภาค ผู้บริหารหรือสภาท้องถิ่น ตลอดจนแกนนำของชุมชนควรวางแผนในการรับมือ ป้องกันภัยล่วงหน้าที่จะมากับภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศสุดขั้ว และอุณหภูมิความร้อนที่จะมีวันที่ร้อนเกิน 40องศาเซลเซียสมากวันขึ้นในทุกๆปี การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร การดูแลภาคสังคมและการย้ายถิ่น การจัดการระบบสุขภาวะมวลรวม การจัดการภาคท่องเที่ยวเดินทางและการวางแผนความเป็นธรรมด้านพลังงาน เป็นต้น