เอสซีจีซี เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบระยะเร่งด่วน

เอสซีจีซี เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบระยะเร่งด่วน

 

 

เอสซีจีซี เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบระยะเร่งด่วน

พร้อมคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ                                                      

 

 

 

15 พฤษภาคม 2567 - ระยอง – เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังและเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะเร่งด่วน พร้อมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นเต็มรูปแบบ

 

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC กล่าวว่า “หลังจากที่ได้ลงพื้นที่พบชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะเร่งด่วนทันที โดยในด้านสุขภาพ ได้ดูแลและรักษากรณีมีอาการเจ็บป่วย จัดที่พักนอกพื้นที่ชั่วคราวสำหรับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ รวมไปถึงการนำทีมบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลอย่างใกล้ชิด และในส่วนคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน จำนวน 40 จุด ต่อเนื่อง เพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กับชุมชน”

 

 

นายมงคล ย้ำเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการระบายน้ำออกนอกโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากน้ำฝนที่ตกมาในช่วงนี้ โดยได้กักเก็บไว้ในบ่อพักและรางระบายน้ำฝน ซึ่งจะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หากผลตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงจะระบายน้ำออกจากโรงงาน  สำหรับน้ำและโฟมที่เกิดจากการดับเพลิง ได้ส่งกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 

 

ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 085-650-4049