ครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล กระทรวงพลังงาน – จ.ตาก – กฟผ. จัดงานยิ่งใหญ่

ครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล กระทรวงพลังงาน – จ.ตาก – กฟผ. จัดงานยิ่งใหญ่

 

 

ครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล กระทรวงพลังงาน – จ.ตาก – กฟผ. จัดงานยิ่งใหญ่

 

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ จังหวัดตาก และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2567 โดยมีพลเอก  กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาภิไธยชื่อเขื่อน “เขื่อนภูมิพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2500 และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน และทรงกดปุ่มขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 เข้าสู่ระบบ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 นับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย

 

 

โอกาสนี้ กฟผ. ได้เปิดอาคารและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “มหานทีนวมินทร์ สายน้ำเพื่อแผ่นดิน” สื่อถึงสายน้ำอันยิ่งใหญ่ดั่งน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่หล่อเลี้ยงอาณาราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินมาอย่างยาวนาน จวบจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน

 

 

ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษานักเรียนทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี การเปิดอาคารคัดกรองผู้ป่วย “อาคารครบรอบ 60 ปี เขื่อนภูมิพล” ณ โรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อแบบแยกพื้นที่ และขยายพื้นที่สำหรับผู้ป่วยนอก การออกหน่วยแว่นแก้ว  เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับประชาชนกว่า 1,000 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อการศึกษานักเรียนทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพล มีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 700 คน ใน 3 ระยะทาง คือ VIP 2.5 กิโลเมตร Mini Marathon 12 กิโลเมตร และ Fun Run 5 กิโลเมตร

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง แสง สี เสียง วีดิทัศน์ “60 ปี เขื่อนภูมิพล” ผ่านม่านน้ำ พร้อมการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค์กองทัพเรือ การตกแต่งประดับไฟ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนภูมิพลกว่า 60 แห่ง รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ต่าย อรทัย และกุ้ง สุทธิราชอีกด้วย