กลุ่มบริษัทบางจาก – กลุ่มร้านอาหารเครือนารากรุ๊ป

กลุ่มบริษัทบางจาก – กลุ่มร้านอาหารเครือนารากรุ๊ป

 

 

กลุ่มบริษัทบางจาก – กลุ่มร้านอาหารเครือนารากรุ๊ป ร่วมบริหารจัดการน้ำมัน
ปรุงอาหารใช้แล้ว นำมาผลิต SAF 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดยนายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด  นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ วิศวกรรมและโลจิสติกส์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารและพนักงานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด และนายณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) นางสาวนริพร เคียงศิริ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) ผู้บริหารกลุ่มร้านอาหารเครือนารากรุ๊ป ร้านอาหารไทยอันดับ 1 ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและต่างประเทศที่รังสรรค์อาหารไทยให้แก่ผู้บริโภคในมาตรฐานสากล มีสาขาทั่วประเทศกว่า 20 สาขา ร่วมกันรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและหมุนเวียน โดยบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้ผ่านโครงการ 'ทอดไม่ทิ้งและรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ณ ร้านนาราไทย คูซีน เอราวัณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

การบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต SAF นับเป็นการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรให้กลับมามีประโยชน์สูงสุด  ซึ่งร้านอาหารในเครือนาราทุกสาขาทั่วประเทศ  ร่วมกับบริษัท บีเอสจีเอฟฯ จะบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” มาขายให้บริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด และบริษัท บีเอสจีเอฟฯ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต SAF สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป็นการส่งเสริมการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค