บีโอไอร่วมหารือเพื่อดึงดูดการลงทุนในอีอีซี

บีโอไอร่วมหารือเพื่อดึงดูดการลงทุนในอีอีซี

 

 

             

บีโอไอร่วมหารือเพื่อดึงดูดการลงทุนในอีอีซี

 

 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (กลาง) ให้การต้อนรับนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (ที่ จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานในการดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในการหารือดังกล่าวทั้ง หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลในการทำงานร่วมกันเพื่อดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทย โดยประเด็นที่ได้หารือมีหลายเรื่อง เช่น สิทธิและประโยชน์ กิจกรรมชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ การแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ และการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน ณ สำนักงานบีโอไอ ถ. วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้