“ซิตี้แบงก์” จัดงานเสวนา ชูการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองค์กร

“ซิตี้แบงก์” จัดงานเสวนา ชูการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองค์กร

 

 

 

 

“ซิตี้แบงก์” จัดงานเสวนา ชูการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองค์กร

ต้อนรับเดือนสตรีสากลประจำปี 2566

 

      

 กรุงเทพฯ 24 มีนาคม 2566 นายปวิณ รอดลอยทุกข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) าง ซิลเวีย วิจายา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ และ ผู้สนับสนุนเครือข่ายสตรี ธนาคารซิตี้แบงก์ (ที่ จากซ้ายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองค์กร เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ปี 2566 ภายใต้แนวคิด Embrace Equity โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารหญิงขององค์กรชั้นนำของไทย อาทิ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมแบ่งปันแนวทางการสนับสนุนความเสมอภภาคและศักยภาพที่หลากหลายของบุคลากรในโลกการทำงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

รายชื่อบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.        นายปวิณ รอดลอยทุกข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ ธนาคารซิตี้แบงก์

2.        นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

3.        นางซิลเวีย วิจายา รักษาการณทกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้สนับสนุนเครือข่ายสตรี ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

4.        นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

5.        นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มหัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

6.        นางสาวปฐมพร หันนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์

7.        นายทาริก อาเหม็ด ข่าน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  หัวหน้าฝ่ายขายหน่วยงานองค์กรประเทศไทย ธนาคารซิตี้แบงก์