ไทยประกันชีวิต รุกตลาดส่งท้ายปี ส่งไม้เด็ดแบบประกันใหม่ “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย”

ไทยประกันชีวิต รุกตลาดส่งท้ายปี ส่งไม้เด็ดแบบประกันใหม่ “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย”

 

 

 

 

ไทยประกันชีวิต รุกตลาดส่งท้ายปี ส่งไม้เด็ดแบบประกันใหม่ “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” กรมธรรม์สุดคุ้ม คุ้มครองทั้งชีวิต และเติมเงินชดเชยรายได้สูงสุด 3 ต่อ แถมไม่เคลม 5 ปี รับเบี้ยปีสุดท้ายคืน
 
 
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ จึงพัฒนาแบบประกันใหม่ “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” หรือ “แผนค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์ พลัส(1)” เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งคุ้มครองชีวิต และเงินชดเชยรายได้พิเศษถึง 3 ต่อ คือเมื่อรักษาในโรงพยาบาลทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันสูงสุดวันละ 3,000 บาท นานสูงสุด 365 วัน
 
 
กรณีผ่าตัดใหญ่ รับเงินชดเชยสูงสุด 60,000 บาทต่อการรักษาหนึ่งครั้ง และเมื่อออกจากโรงพยาบาล ยังได้รับเงินปลอบขวัญสูงสุด 3,000 บาท และหากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทนทุกกรณีตลอดสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันปีสุดท้ายคืน 100%
แบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” สามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันและระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง บริษัทฯ จึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาในลักษณะ Direct Response TVC ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การขายแบบประกันดังกล่าว ซึ่งจะขายผ่านช่องทาง Tele Sale
 
 
นายสวัสดิ์กล่าวว่า แบบประกันดังกล่าว เป็นหนึ่งใน Signature Products ประเภทไม่เคลม มีคืน ของบริษัทฯ ที่เหมาะกับกลุ่มวัยทำงานในทุกสาขาอาชีพ ทั้งกลุ่มที่มีสวัสดิการเดิม แต่ต้องการสร้างสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท และกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ต้องการสร้างหลักประกันและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้ครอบครัว เช่น เจ้าของกิจการ ธุรกิจ SME นักร้อง นักแสดง พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น โดยเฉพาะในยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ อาจต้องหยุดพักและรักษาตัวในโรงพยาบาลส่งผลให้ครอบครัวขาดรายได้ แบบประกันนี้จึงเป็นทางเลือกในการลดภาระค่าใช้จ่าย และผ่อนคลายความกังวลใจ และหากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทนทุกกรณี ยังได้รับเบี้ยฯ ปีสุดท้ายคืน
 
 
“จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 3 ใน 4 เป็นการใช้ไปกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน หากรายได้ต้องสูญเสียไปในแต่ละวันที่เจ็บป่วยหรือไม่สามารถทำงานได้ รายจ่ายจะกลายเป็นภาระใหญ่ที่ตามมา โดยเฉพาะคนทำงานที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ จึงควรมีแผนสำรองในการลดภาระทางการเงิน แบบประกันไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย จึงเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์” นายสวัสดิ์กล่าว
 
 
ไทยประกันชีวิต ในฐานะผู้นำนวัตกรรมแบบประกันประเภทไม่เคลม มีคืน มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ และสอดคล้องกับทุกความต้องการของผู้บริโภค พร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สิทธิประโยชน์ที่หลากหลายจากไทยไลฟ์การ์ด เพื่อเติมเต็มความสุขแก่ผู้เอาประกัน เป็นต้น