อาคเนย์ สนับสนุน "โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน" ครั้งที่ 4

อาคเนย์ สนับสนุน "โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน" ครั้งที่ 4

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

อาคเนย์ สนับสนุน "โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน" ครั้งที่ 4

         นำทีมลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังหอน จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

 

อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมงาน โครงการคปภ.เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกผ่านชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยคุณจุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจในเครือ TCC ร่วมกับผู้บริหารสายงานตัวแทน นำทีมออกบูธประชาสัมพันธ์และมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนดังกล่าว