โลกอนาคต

โลกอนาคต

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

โลกอนาคต

 

 

ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิดสัมมาวิชาการแบบไฮบริดมิตติ้ง ในเรื่อง “พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการบริการเพื่อรับมือโลกอนาคต”  โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษและเสวนาร่วมกับ บุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ และ ประชุม ตันติประเสริฐสุข เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมการบริการ จัดโดย  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องแซฟไฟล์ 203 อาคารอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

                                               

 

บุคคลในภาพจากซ้าย

  1. ศุภวรรณ ตีระรัตน์                                รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
  2. ผศ.รท.(หญิง) ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล    ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว  

                                                            โรงแรม  และอีเวนต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  1. มร. ลอย จุน ฮาว                                  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด
  2. ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์                      คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร                               ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  4. ประชุม ตันติประเสริฐสุข                      รองประธานฝ่ายขาย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล
  5. บุญเพิ่ม อินทนปสาธน์                          นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ