สิทธิประโยชน์ใหม่ของกองทุนประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ใหม่ของกองทุนประกันสังคม

 

                                                                                                                                                      

 

  

สิทธิประโยชน์ใหม่ของกองทุนประกันสังคม

 

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ใหม่ของกองทุนประกันสังคม” โดยมี เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการแรงงาน มาร่วมในงานด้วย  ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน