กปน. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี MWA CHANGE FOR BETTER CARE ...

กปน. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี MWA CHANGE FOR BETTER CARE ...

 

 

 

 

 

กปน. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี
 MWA CHANGE FOR BETTER CARE ...

 

 

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี (16 สิงหาคม 2563) ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์