เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี

เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี

 

 

 

 

เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี

แก่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

 

 

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต ในโอกาสเข้ารับรางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ” ครั้งที่ 37 (Thailand National Quality Awards : TNQA 37thประจําปี 2563 โดยบริษัทฯ มีผู้ผ่านเงื่อนไขทั้งสิ้น 127 ราย ประกอบด้วย ผู้รับรางวัลโล่กิตติคุณพร้อมเกียรติบัตร จำนวน ราย และผู้รับรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 122 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผู้ผลิตผลงานคุณภาพดีและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าขั้นมาตรฐานตามกระบวนการหลักเกณฑ์การตัดสินต่างๆ ของสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทน ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต