กฟผ. จับมือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น ยกระดับการสร้างความผูกพัน เสริมศักยภาพการทำงาน เพื่อสร้างสุขให้คนไทย

กฟผ. จับมือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น ยกระดับการสร้างความผูกพัน เสริมศักยภาพการทำงาน เพื่อสร้างสุขให้คนไทย

 

 

 

 

กฟผ. จับมือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น ยกระดับการสร้างความผูกพัน

เสริมศักยภาพการทำงาน เพื่อสร้างสุขให้คนไทย

 

 

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.ร่วมกับนางสาวนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหาร - ทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการบริหารความผูกพันภายในองค์การ ณ อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรมบริหารความผูกพันของ กฟผ. อันจะช่วยยกระดับความผูกพันและเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งความสุขและเป็น Best Employer ในอนาคต อันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สร้างความสุขให้กับคนไทยต่อไป