พร้อมขับเคลื่อนการเรียนยุคนิว นอร์มัล กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2)

พร้อมขับเคลื่อนการเรียนยุคนิว นอร์มัล กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2)

 

 

 

 

พร้อมขับเคลื่อนการเรียนยุคนิว นอร์มัล

กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง (ซ้าย) เลขาธิการ และกลุ่มทรู โดย นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ที่กลุ่มทรู ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม VLEARN วี-เลิร์น ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD)  ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดของสช. นำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันตรงกันของทั้งสองฝ่ายที่ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในยุคนิว นอร์มัล ทั้งนี้ กลุ่มทรู ยังได้จัดการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม VLEARN วี-เลิร์น แก่ตัวแทนผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และคณะครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสช. กว่า 600 ท่าน จาก 302 โรงเรียน ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย