โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม จัดกิจกรรมเพื่อคุณครูแนะแนวในเขตกรุงเทพฯ

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม จัดกิจกรรมเพื่อคุณครูแนะแนวในเขตกรุงเทพฯ

 

 

 

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจัดกิจกรรมเพื่อคุณครูแนะแนวในเขตกรุงเทพฯ

 

ดร.ธงชัย สวัสดิสาร (แถวนั่งที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม สถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมมาตรฐานอาเซียนแห่งแรกของประเทศไทยในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับคุณครูฝ่ายแนะแนวกว่า 30 คนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างอบอุ่น ในกิจกรรมเปิดบ้าน Open House รอบพิเศษครั้งที่ 2 เพื่อให้คุณครูได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน และสามารถนำไปใช้แนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจศึกษาต่อในสายอาชีพพร้อมทั้งยังได้เยี่ยมชมสถานที่และสนุกกับการทำเวิร์กชอปต่างๆ ณ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ถ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้