มบส. ร่วมกับ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะจัดงาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

มบส. ร่วมกับ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะจัดงาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

 

 

 มบส. ร่วมกับ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะจัดงาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

 

 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะจัดงาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายผลิตครูในศตวรรษที่ 21” และมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2558
 
 
 
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาการผลิตครู งาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ในปี พ.ศ.2435 รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงประวัติ และสืบสานวัฒนธรรมของชาวการฝึกหัดครูไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว
 
และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th ### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ : 087-371-6498 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.