ยินดีด้วย

ยินดีด้วย

 

 

 

ยินดีด้วย

 

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์(ตรงกลาง) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ชัยยงค์ พัวพงศกร(ที่ 3 จากขวา) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคนใหม่ โดยมี ชัยยันต์ ภรตพรหมมาตร์(ขวาสุด),วรรณ มหาเมฆี(ที่ 2 จากขวา),สุรพล วิบูลย์วิภา(ซ้ายสุด),สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี(ที่ 2 จากซ้าย) และ สารนิต อังศุสิงห์(ที่ 3 จากซ้าย) มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ที่ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์