คปภ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดทำบุญรวม 6.1 ล้านบาท

คปภ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดทำบุญรวม 6.1 ล้านบาท

 

 

 

 

คปภ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดทำบุญรวม 6.1 ล้านบาท

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561


โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันภัย ตัวแทนของคณะนักศึกษา วปส.รุ่นต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผลจากการร่วมแรงร่วมใจของทั้งบุคลากร สำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกุศลใหญ่ครั้งนี้ทำให้มียอดเงินบริจาคทำบุญรวม 6,116,450.19 บาท ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีเนื้อหานอกจากประกอบด้วยประวัติของวัดเสนาสนารามราชวรวิหารแล้ว ยังมีสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยอย่างครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน


นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ.ยังได้รวมพลังภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมอบทุนการศึกษา พร้อมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง อุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน จักรยาน อุปกรณ์กีฬา หมวกกันน็อก และของเล่นให้โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาศึกษา (ระดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม (เปิดสอนนักธรรมระดับตรี-โท-เอก และภาษาบาลี)