พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง # 161 ถวายผ้าป่า วัดป่ารวกใต้ เชียงราย

พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง # 161 ถวายผ้าป่า วัดป่ารวกใต้ เชียงราย

 

 

 

 

พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง # 161 ถวายผ้าป่า วัดป่ารวกใต้ เชียงราย

 

 

คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและ พนักงานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง ครั้งที่ 161 ทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน ตลอดจนเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดป่ารวกใต้ จังหวัดเชียงราย