"ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ" ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

"ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ" ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

"ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ"
ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 
 
 
 
 
สรุปผลงานบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างอาคารเรียน อาคารโรงพยาบาล ผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วยฟรี 173 ตา มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาล ดังรายละเอียด ในภาพ และการบรรยายใต้ภาพ รวมเป็นเงินประมาณ 2.6 ล้านบาท
 
 
ทั้งนี้ เครื่องมือแพทย์ต่างๆของท่านเจ้าภาพ ได้ส่งมอบยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ สำหรับงานครั้งต่อไป ขอเลื่อนจากวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ไปเป็นวันที่ 20 กันยายน 2563 เนื่องจากรอให้โรคระบาดโควิด-19 สงบเรียบร้อยก่อน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ยุวดี ชาติไทย โทร 089-816-4343