ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูตะคาม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูตะคาม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 
 
 
ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูตะคาม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
 
 
 
 
ร่วมบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูตะคาม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นำโดยท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ประธานฝ่ายฆราวาสคือ ท่านนพ.สสจ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ และประธานสายอื่นๆเช่น ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น บริษัทห้าร้อยไมล์ คุณบุญเลิศ บูรณศักดา เป็นต้น ปัจจัยร่วมสร้างฐานพระประธานหน้าตัก 10 เมตร บนภูเขา ผอบทองคำ 1 กก. ผอบเงิน 20 กก. บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพระเศียรองค์พระประธานดังกล่าว อันเป็นการบูชาพระคุณสูงสุด แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
ภาชนะที่จะบรรจุของสำคัญคือพระบรมสารีริกธาตุ ต้องเป็นของสูงค่าเช่นกัน อานิสงส์เท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปทองคำนั่นเอง ผอบทองคำ และเงิน จะประดับด้วยพลอยงามสง่าทั้งใบ จึงไม่อยากให้ทุกท่านพลาดโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ ผอบทองคำจะถูกซ่อนไว้ในผอบเงินอีกชั้นหนึ่ง เพื่อความปลอดในอีกหลายร้อยปีข้างหน้า ถ้าผู้ใดเกิดใหม่คงได้มาพบดูแลรักษาสมบัติของชาตินี้ต่อไป
 
 
พระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะภายในองค์ท่านบรรจุด้วยพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากกว่า 84,000 องค์ ซึ่งมาจากศรัทธาทั้งหลายทั่วประเทศนำมาถวาย และยังรับต่อไปได้อีกค่ะ นอกจากนี้ จะทำถนนเข้าวัด ขึ้นไปยังภูเขาที่สร้างองค์พระด้วย เทคอนกรีตอย่างดี เพราะหน้าฝนดินจะเละมาก ระยะทางที่สร้าง มากกว่า 2.5 กม. ดังนั้นจึงขอเชิญให้ช่วยกันส่งข่าวต่อๆไปให้กว้างไกลที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สร้างบารมีอันยิ่งใหญ่นี้อย่างทั่วถึง
 
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองคำแท้ แผ่นละ 1,500 บาท เงิน แผ่นละ 500 บาท จะจารึกท่านในแผ่นทองคำ และแผ่นเงิน สำหรับท่านที่บริจาค 10,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อที่ฐานพระประธานอย่างถาวรตลอดไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ยุวดี ชาติไทย โทร/ไลน์ 089-816-4343