กราบนมัสการสมเด็จพระสังฆนายกแห่งศรีลังกา

กราบนมัสการสมเด็จพระสังฆนายกแห่งศรีลังกา

 

 

 

 
 
 
กราบนมัสการสมเด็จพระสังฆนายกแห่งศรีลังกา
สมเด็จพระสังฆนายกแห่งศรีลังกา (ที่ ๕ จากขวา) นิกายสยามอุบาลีวงศ์ วัดอัสคิริยาราชมหาวิหาร เมืองแคนดี้ เมตตาให้คณะกรรมการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา นำโดย พระครูปริตรโกศล (ที่ ๔ จากขวา) วัดบวรนิเวศวิหาร ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ (ที่ ๖ จากขวา) ประธานฝ่ายฆราวาส คุณเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ (ที่ ๗ จากขวา) ผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ ๓ จากขวา) กรรมการและเลขานุการฯ พร้อมคณะผู้จัดทำภาพยนตร์สารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า ๒ : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต" และศรัทธาสาธุชน จำนวน ๔๐ คน เข้ากราบนมัสการ และถวายฎีกากราบนิมนต์ เสด็จพร้อมพระบรมเกศาธาตุ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒ ซึ่งจะอัญเชิญมาประดิษฐานครั้งแรกในรอบ ๗๐๐ ปี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชนายกแห่งศรีลังกาได้เมตตาตอบรับที่จะเดินทางมาประเทศไทย โดยได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาในมหากุศลจิตของพุทธศาสนิกชนไทย และร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างพุทธศาสนาของทั้งสองแผ่นดิน นับแต่แรกรับพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ประดิษฐานครั้งแรกในสยาม ตั้งแต่ ๗๐๐ ปีก่อนนับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้มีโอกาสกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุที่ได้อัญเชิญมาครั้งแรกจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิธรรมดี