ทิพยประกันภัย กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ทิพยประกันภัย กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

 

 

 

 

ทิพยประกันภัย กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 

 


คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2562 โดยพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์