ถวายเงิน

ถวายเงิน

 

 

 

 

ถวายเงิน


นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถวายเงินบริจาคจำนวน 1,180,000 บาท แด่พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการจัดทำบานประตู-หน้าต่างประดับมุก และวิหารรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก