เปิดกรวยถวายราชสักการะ

เปิดกรวยถวายราชสักการะ

 

 

 

 

 

เปิดกรวยถวายราชสักการะ
 
 
 
 
 
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีปล่อยปลาหน้าเขียง จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ครั้งที่ ๑๙๔ จัดโดยมูลนิธิธรรมดี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระตำหนักพระนางเรือล่ม วัดกู้ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้