เซ็นทาราปลื้มคว้า 4 รางวัล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เซ็นทาราปลื้มคว้า 4 รางวัล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

 

 

เซ็นทาราปลื้มคว้า 4 รางวัล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เดินหน้าเติบโตธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มุ่งเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน คว้า 4 รางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance - ESG) โดยเซ็นทาราได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ระดับ A, ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (ชื่อเดิมคือรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment - THSI), รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการติดอันดับธุรกิจที่มีความยั่งยืนในรายงาน The Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global

 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ได้รับการติดอันดับธุรกิจที่มีความยั่งยืนในรายงาน Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global ซึ่งเซ็นทาราเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่เป็น Industry Mover หรือ บริษัทที่มีพัฒนาการโดดเด่น มีคะแนนการประเมินความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หรือ คิดเป็นอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับคะแนนในรายงาน Sustainability Yearbook 2023 โดย S&P Global ได้มีการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลก (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ซึ่งเซ็นทาราได้ 60 จาก 100 คะแนน คิดเป็นคะแนนที่มากขึ้นถึง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จึงถือเป็น Industry Mover ในฐานะบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่ม 15% ที่ดำเนินธุรกิจได้ดีที่สุดและมีพัฒนาการเรื่องความยั่งยืนอย่างเด่นชัดในการประเมินปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023 ทั้งนี้ การประเมินผล CSA ครอบคลุมบริษัททั้งหมด 9,400 บริษัททั่วโลก จาก 62 อุตสาหกรรม

 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ยังได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ระดับ A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance - ESG) ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเซ็นทาราในการเป็นเครือโรงแรมชั้นนำที่ให้บริการโดยคำนึงถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

 

ทั้งนี้ เซ็นทารายังได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment - THSI) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา รางวัลนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SET ESG Ratings ซึ่งเซ็นทาราได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ A โดยเซ็นทาราเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 262 บริษัท ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

นอกจากนั้น เซ็นทาราเป็น 1 ใน 54 บริษัทที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับการพิจารณาจากข้อมูลด้านความยั่งยืนที่บริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งเซ็นทาราสามารถนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และสามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

 

“เราให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ       บรรษัทภิบาล เราจึงนำหลักการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานและให้บริการแขกผู้เข้าพัก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับทุกฝ่าย ทั้งนักลงทุน ลูกค้า ชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ และคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต” ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าว

 

สามารถดูข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเซ็นทาราได้ที่ www.centarahotelsresorts.com/sustainability