เซ็นทาราบุกญี่ปุ่น    

เซ็นทาราบุกญี่ปุ่น    

 

 

 

เซ็นทาราบุกญี่ปุ่น     

 

        สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว, สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์,เคนอิชิ ฟูจิโนะ, ทากาชิ ยามาซากิ และ นรชิต สิงหเสนี ร่วมเป็นประธานเปิด โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากับ บริษัทคันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท ไทเซอิ คอร์เปอเรชั่น เป็นโรงแรมแห่งแรกในญี่ปุ่นภายใต้เครือเซ็นทารา อยู่ใจกลางโอซาก้า ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. ทากาชิ ยามาซากิ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารโครงการพัฒนาในเมือง (executive officer chief of urban development division) บริษัท ไทเซอิ คอร์เปอเรชั่น) 2. ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

3. นรชิต สิงหเสนี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัด(มหาชน)

4. สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

5. สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

6. เคนอิชิ ฟูจิโนะ ประธาน (president) บริษัทคันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

7. ชิเกกิ นาคากาวา ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า