เซ็นทาราร่วมพัฒนาการศึกษา

เซ็นทาราร่วมพัฒนาการศึกษา

 

 

 

เซ็นทาราร่วมพัฒนาการศึกษา

 

 

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (กลาง) และ  ศิริวรรณ หวังธำรง (ที่ 5 จากขวา) รองประธานบริหารฝ่ายทรัพากรบุคคล ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการของโครงการพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและการบริการ กับตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 ราชมงคล ในการสนับสนุนโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ มีคุณสมบัติ พร้อมเข้าสู่การทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นกำลังหลักในการเติบโตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในภายภาคหน้า