กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ และ มูลนิธิออทิสติกไทย

กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ และ มูลนิธิออทิสติกไทย

 

 

 

กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ และ มูลนิธิออทิสติกไทย
ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการกุศลภายใต้ชื่อโครงการ

“Centre Point Always Care – Charitable Booking”

ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566


        

กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิออทิสติกไทย เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน “ตระหนักรู้โรคออทิสติกโลก หรือ World Autism Awareness Day” ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการกุศลภายใต้ชื่อโครงการว่า “Centre Point Always Care  Charitable Booking” เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกค้าของโรงแรมทุกท่านที่เข้าพักในกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ได้มีส่วนร่วม และสนับสนุน กิจกรรมการกุศลของเด็กออทิสติกแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ จะทำการบริจาคเงิน 1% ของรายได้จากการจองห้องพักโดยตรงจากเว็บไซต์ของโรงแรมในกลุ่มเซนเตอร์ พอยต์ ทั้งหมด ระยะเวลาการจองห้องพักจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 นี้

โครงการ Centre Point Always Care – Charitable Bookings” ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคลออทิสติกในประเทศไทย โดยเงินบริจาคตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 มาจากรายได้ของการจองห้องพักในกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เท่านั้น ซึ่งทำให้ลูกค้าเข้ามาพักรู้สึกอิ่มเอมใจ พร้อมได้รับความสะดวกสบายกับการเข้าพักและเป็นแรงบันดาลใจให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมการกุศลจากการจองห้องพักระหว่างแคมเปญนี้ด้วย ยอดเงินบริจาคทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยโดยตรง เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความตระหนักรู้ที่เหมาะสมต่อสาธารณชนเกี่ยวกับออทิสติก และสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมชุมชนออทิสติกในประเทศไทยด้วย

กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่

1. โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม
2. โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ
3. โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สีลม

4. โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10
5. เซ็นเตอร์พอยท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ทองหล่อ
6. โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ไพร์ม พัทยา

7. โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช

มูลนิธิออทิสติกไทย หรือ The Autistic Thai Foundation ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งอยู่ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทาง พัฒนาการ หรือ ภาวะออทิซึ่มและด้านพัฒนาการในประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิออทิสติกไทยได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชน และภาคธุรกิจต่างๆเพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมในด้านอาชีพ  การศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมให้ข้อมูล และความคิดริเริ่มอื่นๆ ให้กับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ให้มีการยอมรับ สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆและสามารถเข้ากับสังคมได้เหมือนคนทั่วไปในสังคม

โครงการ “Centre Point Always Care – Charitable Booking” นำโดยคุณนันธกร แซ่จัง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร ของกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ นับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ล่าสุดของกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ โดยใช้ชื่อว่าแคมเปญว่า “Centre Point Always Care” เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.centrepoint.com/csr/charitable-booking-campaign