สังสรรค์กลุ่มประสานใจ

สังสรรค์กลุ่มประสานใจ

 

 

 

สังสรรค์กลุ่มประสานใจ

 

 

กลุ่มประสานใจ นำโดย คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ นัดสมาชิกในกลุ่ม อาทิ อภิญญา จันเทรมะ ศิริวรรณ จึงธีรพานิช  สุพัตรา สัตยาประเสริฐ และ เพ็ญวดี เพียรอนุกุล มาทานข้าวพบปะสังสรรค์เพื่อฉลองปีใหม่ ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเที่ยงวันนี้