สานสัมพันธ์เครือข่ายนยปส.11 รุ่น

สานสัมพันธ์เครือข่ายนยปส.11 รุ่น

 

 

 

 

 

สานสัมพันธ์เครือข่ายนยปส.11 รุ่น

 

 

ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 1 (นยปส. 1) เป็นประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์เครือข่าย นยปส.11 รุ่น โดยมี ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ  วิทยา อาคมพิทักษ์  ณรงค์ รัฐอมฤต  วรวิทย์ เจนธนากุล อติโชค ผลดี  พิเชฐ พุ่มพันธ์  ศุภชัย บัญชาศึก และ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อค่ำวันก่อน