เอสซีจีเดินหน้าลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

เอสซีจีเดินหน้าลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

 

 

เอสซีจีเดินหน้าลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ Long Son Petrochemicals ประเทศเวียดนาม

 

 

บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“VSCG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอสซีจีถือหุ้นทั้งหมดได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ QPI Vietnam Limited (“QPIV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Qatar Petroleum International เพื่อซื้อส่วนทุนทั้งหมดร้อยละ 25 ของ QPIV ที่มีอยู่ใน Long Son Petrochemicals Company Limited (“LSP”) มูลค่า 36.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการลงทุน ทั้งทางตรงและทางอ้อมของเอสซีจีใน LSP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71 (จากเดิมร้อยละ 46) โดยฝ่ายผู้ร่วมทุนเวียดนามมีสัดส่วนร้อยละ 29


LSP เป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม มีความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจเนื่องจากเป็นโครงการที่มีการเชื่อมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลายครบวงจร มีความประหยัดจากขนาด (Economies of scale) และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ เช่น ท่าเรือน้ำลึก และสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด


จุดเด่นของโครงการนี้คือการมีโรงงานผลิตเอททีลีนขนาดกำลังการผลิต 1 ล้านตันต่อปี ที่มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้ก๊าซร่วมกับแนฟทาเป็นวัตถุดิบในสัดส่วนต่างๆ เพื่อการผลิตโอเลฟินส์รวมกันได้สูงถึง 1.6 ล้านตันต่อปี โดยสามารถใช้ก๊าซเพื่อบริหารต้นทุนได้สูงสุดถึงร้อยละ 80 ของวัตถุดิบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลายซึ่งผลิตโพลิโอเลฟินส์ (PE/PP) ที่มีกำลังการผลิตในปริมาณใกล้เคียงกันอีกด้วย
แหล่งเงินทุนของโครงการนี้จะมีทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ คาดว่าโครงการจะมีข้อสรุปเรื่องการลงทุน (Final Investment Decision) ภายในครึ่งปีแรกของปี 2560

 

หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการลงทุน คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 ปี และจะเริ่มผลิตได้ในปี 2564  LSP ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นตลาดหลัก และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเพียง 100 กิโลเมตร โดยในปี 2558 ประเทศเวียดนามนำเข้าโพลิโอเลฟินส์ มากกว่า 2 ล้านตัน และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

************************************************

SCG Increases Stake in Vietnam’s Long Son Petrochemicals for long term sustainability in ASEAN

Vina SCG Chemicals Co., Ltd. (or “VSCG”), its wholly-owned subsidiary of SCG, has entered into the share purchase agreement with QPI Vietnam Limited (“QPIV”), a subsidiary of Qatar Petroleum to acquire all of QPIV’s 25% equity stake in Long Son Petrochemicals Company Limited (“LSP”).
This equity transaction, valued at US$36.1 million or approximately 1,300 million Baht, will increase SCG’s direct and indirect stake in LSP to 71% (from 46%), while the Vietnamese parties hold 29%.
LSP is positioned as Vietnam’s first petrochemicals complex. The project possesses competitive aspects ranging from integration, economies of scale, and competitive feedstock flexibility. Non-petrochemical supporting infrastructure such as a deep sea port and other facilities are also included at approximately 30% of the total investment cost.


At the heart of the project is a one million ton ethylene cracker with flexible gas and naphtha feed to yield in total olefins capacity of up to 1.6 million tons per year depending on the feedstock mix. The olefins cracker is equipped with high flexibility to utilize gas up to 80%, of total feedstock, for cost optimization and will be fully integrated to the downstream polyolefins (PE / PP) capacities of similar scale.


The project will be financed with a combination of equity and debt, whereby the final investment decision (FID) is expected by H1, 2017 and the CAPEX outlay will be finalized afterwards. With a five year construction period, the start-up is expected in 2021.


LSP is located just 100 km from Ho Chi Minh City, the main market and economic heartland of Vietnam. In 2015, Vietnam imported more than 2 million tons of polyolefins, with future high single digit growth rates anticipated.


This transaction is exempt from the rule of information disclosure concerning the acquisition and disposition of assets of listed companies and is not a connected transaction. This shows SCG’s regional investment with emphasis on creating values for all stakeholders anywhere we operate in order to achieve a sustainable growth in ASEAN.