“อมตะวีเอ็น”เผยรายได้ปี’59โต12% เตรียมลงทุน3พันลบ.พัฒนานิคมในเวียดนาม

“อมตะวีเอ็น”เผยรายได้ปี’59โต12% เตรียมลงทุน3พันลบ.พัฒนานิคมในเวียดนาม

 

 

Short News นันทยา เนื่องนิยม

 

“อมตะวีเอ็น”เผยรายได้ปี’59โต12%

เตรียมลงทุน3พันลบ.พัฒนานิคมในเวียดนาม

 

 

“อมตะวีเอ็น” เผยผลประกอบการปี’59 รายได้รวม 906.43 ล้านบาท เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 12%  ขณะที่กำไรสุทธิลดลง59% เหตุจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษทางบัญชี เผยงบลงทุนปี60 ตั้งไว้ 3,000ล้านบาท  ลุยลงทุนพัฒนาเวียดนาม

 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะวีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ  AMATAV เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2559 มีรายได้รวม 906.43 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 809.65 ล้านบาท  คิดเป็นรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 11%จากปีก่อน  และบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 15% 

 

ส่วนกำไรสุทธิปี 2559 อยู่ที่ 49.82 ล้านบาท ลดลง59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 121.37 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษทางบัญชีอย่างไรก็ตามหากคิดจากผลการดำเนินงานโดยตัดรายการพิเศษดังกล่าวออกบริษัทจะมีกำไรสุทธิ 260.99 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 115% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

สำหรับงบลงทุนในปี 2560 ได้ตั้งไว้ที่3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งปัจจุบัน โครงการ Amata City Bien Hoa 20%และ โครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ภายใต้โครงการAmata City Long Thanh โครงการAmata Township Long Thanhในเมือง Long Thanh  จังหวัด Dong Naiทางตอนใต้ประเทศเวียดนาม70%  อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในการพัฒนาโครงการแห่งใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือในโครงการAmata City Halong10%

ในปี 2560 ยังเน้นไปที่ โครงการ Amata City Bien Hoa โดยตั้งเป้าในการโอนที่ดินได้ 20 เฮกตาร์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อเข้าถึงพื้นที่เฟสใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อที่ดินสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้ทำทางเข้าในพื้นที่ของเฟสใหม่เป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการโอนที่ดินด้านพาณิชยกรรมในด้านหน้านิคมอีกด้วย

 

ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการที่เมืองLong Thanh  ขณะนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตจากรัฐบาลเวียดนามเพื่อเข้าพัฒนาโครงการครบทั้ง 3 โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม High Tech พื้นที่ 410 เฮกตาร์ (2562ไร่)  โครงการเซอร์วิส ซิตี้ (Service City) พื้นที่ 753 เฮกตาร์ (4706 ไร่) ภายใต้ Amata City Long Thanh Joint Stock Companyโดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ในช่วงกลางปีนี้ และจะเริ่มการพัฒนาที่ดินและระบบสาธารณูปโภคในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อรองรับลูกค้าและรับรู้รายได้ในปี 2561ส่วนอีกโครงการได้แก่โครงการพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมภายใต้ Amata Township Long Thanh Joint Stock Companyพื้นที่ 107 เฮกตาร์ (669 ไร่)

 

ทั้งนี้ ยังคงเชื่อมั่นเวียดนามยังคงเป็นประเทศที่กลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจเนื่องจากมีแรงงานในวัยทำงานจำนวนมากมีการเติบโตของ GDP อยู่ไนอัตราค่อนข้างสูงเกิน 6% และยังมีสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงในเวทีการค้าโลกที่สำคัญ อย่างเช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP)ขณะเดียวกันยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไป (GSP) จากสหภาพยุโรป ถือเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่ต้องการใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้นจึงทำให้นิคมฯของอมตะเป็นเป้าหมายของการลงทุนในเวียดนามทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

---------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณรุ้งกาญ แพรงาม โทรศัพท์ 089 - 5430007