"บี.กริม เพาเวอร์"เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในอาเซียน

"บี.กริม เพาเวอร์"เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในอาเซียน

 

 

 

 
 
 
"บี.กริม เพาเวอร์"เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในอาเซียน
 
 
 
 
 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศได้จัดงานเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ DAU TIENG 1 และ DAU TIENG 2 (DT1& DT2) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 420 เมกะวัตต์ อย่างเป็นทางการ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมี นาย หว๋อ วัน เทื่อง Head of Propaganda and Training Commission, Member of Politburo นายเหงียน วัน บิง Head of Economic Commission, Member of Politburo และ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และนางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 กันยายน 2562
 
 
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม กล่าวว่า กลุ่ม บี.กริม ร่วมบุกเบิกด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมากกว่า 141 ปี โดย บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยมากว่า 20 ปี รวมไปถึงการขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สำหรับสาธารณรัฐเวียดนามนั้นถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพการลงทุนสูง ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจ จีดีพีขยายตัวกว่า 6-7% ต่อปี และมีการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง สำหรับการเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DAU TIENG 1 และ DAU TIENG 2 ที่เวียดนามซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนั้น ถือเป็นก้าวสำคัญของการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
 
 
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ DAU TIENG 1 และ DAU TIENG 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 420 เมกะวัตต์ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) แล้วเมื่อวันที่ 3 และ 13 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ ด้วยสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงเป็นระยะเวลา 20 ปี นอกเหนือจากนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมกว่า 677 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ให้บริษัทแล้ว 181 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2562 แม้จะเพิ่งเปิดดำเนินการในระหว่างเดือน ซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการแล้วของ บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ณ ปัจจุบัน เติบโตกว่า 40% จากช่วงต้นปี โดยมีสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 30% จากเดิม 8%
 
 
 
 
พร้อมกันนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 โดยจะส่งผลให้ ณ สิ้นปีนี้จะมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 17 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 โครงการ โครงการขยะอุตสาหกรรม 1 โครงการ และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 2,896 เมกะวัตต์ และส่งผลให้รายได้ปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย 15-20%
 
 
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าในอีกหลายประเทศทั้งใน เวียดนาม เกาหลีใต้ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ กัมพูชา รวมถึงระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565