CHANGE the World

น้ำมันตลาดโลกลดไป 1.5 $ ตั้งแต่วันที่10 ธ.ค 2561 ราคาน้ำมันควรลดอย่างน้อยที่สุด 31 สต./ลิตร อย่างช้าตั้งแต่วันที่11 ธ.ค

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูลน้ำมันตลาดโลกลดไป 1.5 $ ตั้งแต่วันที่10 ธ.ค 2561 ราคาน้ำมันควรลดอย่างน้อยที่สุด 31 สต./ลิตร อย่างช้าตั้งแต่วันที่11 ธ.ค

อ่านเพิ่มเติม...

“คสช.เป็นคู่แข่งกับทักษิณทางการเมือง แต่เป็นพันธมิตรเศรษฐกิจแบ่งเค็กผลประโยชน์ปิโตรเลียม ใช่หรือไม่!?”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“คสช.เป็นคู่แข่งกับทักษิณทางการเมือง แต่เป็นพันธมิตรเศรษฐกิจแบ่งเค็กผลประโยชน์ปิโตรเลียม ใช่หรือไม่!?”

       

อ่านเพิ่มเติม...

อาสาฯ ซัมซุง ร่วมปลูกต้นไม้ ช่วยลด PM 2.5 ในกิจกรรม “Samsung Love & Care”


อาสาฯ ซัมซุง ร่วมปลูกต้นไม้ ช่วยลด PM 2.5

ในกิจกรรม “Samsung Love & Care”

อ่านเพิ่มเติม...

“ขึ้นราคาน้ำมัน30สต./ลิตร เป็นค่าตกใจสัญญาณน้ำมันดิบปรับขึ้น !?!”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“ขึ้นราคาน้ำมัน30สต./ลิตร เป็นค่าตกใจสัญญาณน้ำมันดิบปรับขึ้น !?!”

อ่านเพิ่มเติม...

“ขบวนการสมคบคิดถ่ายโอนกิจการบุหรี่ของรัฐไปให้เอกชนผูกขาดแทน” ส่อเจตนาทำลายประโยชน์ของรัฐอย่างร้ายแรง ใช่หรือไม่???

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“ขบวนการสมคบคิดถ่ายโอนกิจการบุหรี่ของรัฐไปให้เอกชนผูกขาดแทน”
ส่อเจตนาทำลายประโยชน์ของรัฐอย่างร้ายแรง ใช่หรือไม่???

อ่านเพิ่มเติม...