รสนาแจงข้อเสนอลดราคาน้ำมันเบนซินลง 18 บาทและลดดีเซลลง 6 บาทของมิ่งขวัญ ทำได้จริง แต่สงสัยว่าแค่หาเสียง ?!?

รสนาแจงข้อเสนอลดราคาน้ำมันเบนซินลง 18 บาทและลดดีเซลลง 6 บาทของมิ่งขวัญ ทำได้จริง แต่สงสัยว่าแค่หาเสียง ?!?

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาแจงข้อเสนอลดราคาน้ำมันเบนซินลง 18 บาทและลดดีเซลลง 6 บาทของมิ่งขวัญ ทำได้จริง แต่สงสัยว่าแค่หาเสียง ?!?

 

 

ข้อเสนอการปรับราคาน้ำมันของมิ่งขวัญ แสงสุวรรณสร้างความแตกตื่นให้กับวงการพลังงาน ทั้งกลุ่มทุนพลังงานและนักการเมืองฟากฝั่งรัฐบาลที่ได้รับการอุ้มชูโดยกลุ่มทุนพลังงาน ต้องคัดค้านกันอย่างแข็งขันเป็นแน่
 
ต้องถือว่าคุณมิ่งขวัญกล้าเสนอและถ้าจะทำให้ได้จริง ต้องมีการปรับนโยบายแบบ 360 องศากันเลย อยู่ที่ลุงป้อมผู้นำพรรค พปชร. จะกล้าออกมาประกาศเป็นเจตน์จำนงทางการเมืองอย่างจริงจังหรือไม่ หรือเป็นแค่นโยบายหาเสียงแบบตีหัวเข้าบ้านเหมือนพรรคอื่นในอดีตที่เคยประกาศจะยกเลิกกองทุนน้ำมัน แต่พอได้รับเลือกตั้ง ก็ยอมลดราคาเป็นโปรโมชั่นให้ 3-4 เดือน แล้วก็กลับมาใช้บริการกองทุนน้ำมันเหมือนเดิม
 
ดิฉันลองดูราคาที่คุณมิ่งขวัญเสนอ ถ้าจะทำจริงดิฉันว่าสามารถทำได้ แต่ต้องจัดการหลายอย่างเช่นหนี้สินในกองทุนน้ำมัน และการแก้ปัญหาเกษตรกรเรื่องน้ำมันชีวภาพ รวมทั้งภาษีน้ำมันที่รัฐบาลเสพติดเพราะได้มาง่ายๆเหมือนเปิดก๊อกน้ำ ที่สำคัญจะกล้าดึงอ้อยจากปากช้างกลุ่มผูกขาดพลังงานที่เป็นรัฐซ้อนรัฐตัวจริง ได้หรือไม่
 
ดิฉันขอคิดตามข้อเสนอคุณมิ่งขวัญโดยละปัญหาต่างๆไว้ให้พรรคที่ประกาศนโยบายนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลต้องไปจัดการแก้ไขเพื่อขจัดอุปสรรคต่อนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานเอาเอง
 
ที่ประกาศลดราคาเบนซิน95 ลง18.07 บาท/ลิตร จากราคา 44.06 บาท/ลิตร (ข้อมูลราคาวันที่17 ก.พ 2566) เหลือราคาขายปลีกที่ 25.99 บาท/ลิตร และลดราคาดีเซลที่ราคา 34.44 บาท/ลิตรลง 6.37 บาท/ลิตร เหลือราคาหน้าปั๊มที่ 28.07 บาท/ลิตรนั้น
 
โครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นธรรม (ใช้ราคา17/2/66) ส่วนที่จะปรับลดลง สามารถทำได้ดังนี้
1)เนื้อน้ำมันเบนซิน95 ราคาหน้าโรงกลั่น 22.28 บาท/ลิตร (ซึ่งเป็นราคาสมมติว่านำเข้าจากสิงคโปร์ซึ่งมีต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายจริงคือค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสูญเสียระหว่างทาง )ถ้าเปลี่ยนมาใช้ราคาหน้าโรงกลั่นเป็นราคาเดียวกับที่เอกชน ”ส่งออก” จะลดราคาลงได้ประมาณ 2 บาท/ลิตร
2)ค่าการตลาดที่เหมาะสมสำหรับเบนซินลิตรละ 2บาท (วันที่17/2/66 ค่าการตลาด 3.11 บาท/ลิตร) จะลดลงได้ 1.11 บาท/ลิตร
3) ยกเลิก2 กองทุน คือ กองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ลดได้ 6.55บาท/ลิตร
(กล่าวสำหรับกองทุนน้ำมันเป็นกองทุนที่มีไว้เพื่อใช้หนี้เอกชนซึ่งส่วนใหญ่ใช้จ่ายหนี้ให้กับเอทานอลที่ผสมในเบนซินและไบโอดีเซลที่ผสมในดีเซล และเอากองทุนไปชดเชยน้ำมันผสมให้หลอกตาว่าถูกลง แต่เป็นการล้วงเงินผู้ใช้น้ำมันไปชดเชย ทำให้เป็นหนี้กองทุนน้ำมันไม่สิ้นสุด โดยราคาเอทานอล 29.16บาท/ลิตร น้ำมันเบนซิน95 ราคา 22.28บาท/ลิตร ไบโอดีเซลราคา 32.06บาท/ลิตร ดีเซลธรรมดาราคา21.99 บาท/ลิตร ดังนั้นยิ่งผสมมากยิ่งแพง ยิ่งต้องการเงินมาชดเชยมาก)
4)ลดภาษีสรรพสามิต,ภาษีเทศบาล,ภาษีแวต จาก 10.02 บาท/ลิตร เหลือ 1.61 บาท/ลิตร จะลดราคาลงได้ 8.41บาท/ลิตร
 
 
 
ดังนั้นถ้าปรับลดราคาตามนี้จะลดราคาเบนซินลงได้ 2+1.11+6.55+8.41 = 18.07 บาท/ลิตร
ส่วนดีเซล ราคาปลีกอยู่ที่ 34.44 บาท/ลิตร จะลดราคาลง 6.37 บาท/ลิตร เหลือราคาปลีกที่ 28.07 บาท/ลิตร สามารถปรับลดดังนี้
1)ราคาเนื้อน้ำมันดีเซล 24.23 บาท/ลิตร มีส่วนผสมไบโอดีเซล7% อยู่2.24 บาท/ลิตร ถ้าตัดไบโอดีเซลลดได้2.24 บาท/ลิตร และถ้าใช้หน้าโรงกลั่นเป็นราคาเดียวกับ “ส่งออก” ลดได้อีกประมาณ 2 บาท/ลิตร
2)ลดค่าการตลาดลงจาก 1.90บาท/ลิตร เหลือ 1.50 บาท/ลิตร ลดได้ 40 สต./ลิตร
3)ยกเลิก2กองทุนลดได้ 4.57 บาท/ลิตร
4)ภาษีที่รัฐบาลเก็บ 3.71บาท/ลิตร ไม่ต้องลดเลย
 
ถ้าปรับลดราคาดีเซลลงตามตัวเลขข้างต้น จะสามารถลดราคาได้ 2.24+2+.40+4.57 = 9.21 บาท/ลิตร ซึ่งมากกว่าตัวเลขคุณมิ่งขวัญ ที่ต้องการลด 6.37บาท/ลิตร โดยไม่ต้องปรับลดภาษีของรัฐบาลด้วย
 
ถ้าต้องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรมจริงๆต้องยกเลิกกองทุนน้ำมัน ซึ่งหนี้ทั้งหมดมาจากการนำน้ำมันชีวภาพทั้งเอทานอล และไบโอดีเซลมาเติมในเบนซินและดีเซลโดยการอ้างเหตุผลลวงเรื่องช่วยเกษตรกร ซึ่งผู้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่คือกลุ่มทุนพลังงาน
 
กรณีช่วยเกษตรกรไม่มีหลักฐานว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจริง แต่คนใช้น้ำมันต้องแบกรับน้ำมันผสมราคาแพงเกินจริงโดยไม่มีทางเลือก กองทุนน้ำมันทำให้โครงสร้างราคาบิดเบือน ทำให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถถ่างราคาน้ำมันผสมได้ตามใจชอบ ราคาน้ำมันจึงไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีตามที่รัฐบาลและผู้ค้าน้ำมันมักยกเมฆกล่าวอ้างให้ประชาชนและสื่อมวลชนหลงเชื่อในขณะที่ผู้ใช้น้ำมันทั้งประเทศเขารับภาระราคาพลังงานขนาดนี้ไม่ไหวกันแล้ว เพราะกระทบค่าครองชีพ ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆ
 
ดิฉันเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้ราคาน้ำมันเหลือเพียง2ชนิด คือเบนซิน และดีเซลเท่านั้น โดยตัดน้ำมันชีวภาพออกไป ตราบเท่าที่ราคาน้ำมันชีวภาพยังมีราคาแพงกว่าน้ำมันพื้นฐานและรัฐบาลควรใช้ความสามารถในการขยายตลาดการเกษตรในการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ใช่บีบให้คนต้องใช้น้ำมันผสมที่มีราคาถูกแบบเทียมๆเพื่ออุ้มกลุ่มทุนมากกว่าเกษตรกร เพราะดึงเงินจากกองทุนน้ำมันซึ่งมาจากกระเป๋าประชาชนมาชดเชยไม่รู้จบ
 
ข้อเสนอของคุณมิ่งขวัญสามารถทำได้ แม้มีเรื่องต้องจัดการอยู่มากตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคคือพล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณกล้าเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่
 
ที่สำคัญคือต้องไม่ใช่แค่ประกาศเพื่อหาเสียงแบบตีหัวเข้าบ้านแล้วแค่ให้โปรโมชั่นลดราคาชั่วคราวโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาพลังงานแบบที่รัฐบาลพรรคใหญ่ก่อนหน้านั้นก็เคยใช้เป็นนโยบายหาเสียงมาแล้ว แต่ก็ไม่กล้าปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมต่อประชาชนจริง
 
ประเด็นสำคัญที่ประชาชนต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก็คือ การหาเสียงดุดันแบบนี้ จะเป็นแค่วิธีเคาะกะลาให้กลุ่มทุนพลังงานมาเจรจาต้าอ้วย หรือเปล่า !?!
 
แต่ถ้าทำได้จริงตลอดไป พรรคที่ประกาศก็จะได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชนยิ่งกว่าโครงการจำนำข้าว และนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยซ้ำ ที่ว่าจะได้รับความนิยมยิ่งกว่าก็เพราะค่าน้ำมันกระทบค่าครองชีพประชาชนทุกวัน ส่วนโครงการจำนำข้าวชาวนาชอบ แต่เป็นภาระงบประมาณมหาศาลทุกปี และมีการทุจริตคอรัปชันมโหฬาร ส่วนนโยบายหลักประกันสุขภาพให้ประโยชน์ประชาชนเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น
รสนา โตสิตระกูล
23 ก.พ. 2566