"รสนา" หนุน โซล่ารูฟเสรีของบิ๊กป้อมขอให้ทำจริง อย่าแค่คุย !!!

"รสนา" หนุน โซล่ารูฟเสรีของบิ๊กป้อมขอให้ทำจริง อย่าแค่คุย !!!

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา" หนุน โซล่ารูฟเสรีของบิ๊กป้อมขอให้ทำจริง อย่าแค่คุย !!!
 
 
 
 
เมื่อวานนี้(28 กย.2565) ข่าวจากสื่อมวลชนรายงานว่า พล.อ ประวิทย์ วงษ์สุวรรณสั่งการ ให้ส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อป เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าระดับครัวเรือนให้กับประชาชน โดยรัฐบาลเองมีแนวทางที่จะให้ทุกครัวเรือนสามารถติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองได้ในครัวเรือน และหากพลังงานเหลือใช้ในเวลากลางวันสามารถส่งกลับไฟฟ้าเข้าไปในระบบเพื่อจะนำหน่วยไฟฟ้าไปหักกลบกับหน่วยไฟฟ้าที่ครัวเรือนใช้หรือต้องซื้อจากการไฟฟ้าในเวลากลางคืน
 
 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทั้งในงานติดตั้งและงานให้บริการ รวมถึงเป็นการลดสภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่มีราคาผันผวน จึงสั่งการให้ กฟภ. กฟน. และกระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาดำเนินการ และให้กระทรวงพลังงานสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อสั่งการนี้
 
นับว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลคสช.มาจนได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคพปชร. ก็เห็นจะมีงานนี้แหละที่มีคำสั่งก้าวหน้าจริง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง คือ สิ่งที่บิ๊กป้อมสั่งการคือให้ใช้ระบบหักกลบลบหน่วยที่เรียกว่า Net metering คือสามารถนำหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่ารูฟในเวลากลางวันไปหักกลบกับหน่วยไฟฟ้าที่ครัวเรือนใช้หรือต้องซื้อจากการไฟฟ้าในเวลากลางคืน ผลิตได้เท่าไหร่ ใช้ไฟของการไฟฟ้าเท่าไหร่ ก็นำมาหักลบกัน และจ่ายเงินตามนั้น
 
ขอให้คำสั่งการของพล.อ ประวิทย์มีการทำจริงเถอะ น่าจะพอกู้หน้าเอาคะแนนจากการเลือกตั้งสมัยหน้าได้ และถ้ายิ่งมีการจัดการเรื่องราคาน้ำมัน ราคาก๊าซหุงต้มให้เป็นธรรมต่อประชาชนอย่างแท้จริงตามอำนาจที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่พูดหาเสียงตอนใกล้เลือกตั้งเท่านั้น ก็เชื่อว่าพรรคในกลุ่มอนุรักษ์พอจะมีหวังชนะการเลือกตั้งได้
 
ลองทำตามแบบของรัฐแคลฟอร์เนียดู
แคลิฟอร์เนียออก กม. บังคับท้องถิ่นและหน่วยราชการต้องจัดระบบอนุมัติติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาแบบอัตโนมัติ และออกใบอนุญาตแบบทันที เพื่อลดต้นทุนและความล่าช้าในการขอติดตั้ง
 
ไม่นึกว่าเขาก็มีปัญหาแบบรัฐไทยที่ราชการทำงานช้าและไม่ทันการณ์ ขั้นตอนมาก ขอให้ลุงป้อมลองเอาวิธีการของรัฐท้องถิ่นอย่างแคลิฟอร์เนียไปปฏิบัติดู จะทำให้โซล่ารูฟเสรีเกิดได้อย่างเป็นจริง เป็นประโยชน์ทั้งการลดรายจ่าย เพิ่มการจ้างงาน ลดสภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่มีราคาผันผวน ตามที่ลุงป้อมให้สัมภาษณ์ ถ้าทำได้จริง มีแต่ประโยชน์เห็นๆ คงมีแต่นักการเมืองที่อุ้มกลุ่มทุนพลังงานฟอสซิลเท่านั้นที่ไม่เคยมองเห็น
 
รสนา โตสิตระกูล
29 กย.2565