ช่วยเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด ช่วยเศรษฐกิจชาติ

ช่วยเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด ช่วยเศรษฐกิจชาติ

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
 
ช่วยเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด ช่วยเศรษฐกิจชาติ
 
 
 
วันนี้มะม่วงทั้งน้ำดอกไม้ และอกร่อง 40 กิโลส่งมาถึงบ้าน จากเกษตรกรพิษณุโลก และอีก40กิโลส่งไปที่หมู่บ้านเด็กกับมูลนิธิเด็ก และส่งให้บ้านญาติๆอีก20 กิโล รวม100 กิโลกรัม ที่ได้ช่วยอุดหนุนพืชผลของเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ที่ขณะนี้ขายพืชผลได้ไม่หมด และอาจได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากโควิด-19
 
 
 
วันนี้ได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สุกไปถวายพระวัดญาณเวศกวัน พบพระมงคลธีรคุณ ท่านเจ้าคุณหลวงพี่อินศร ทราบจากท่านว่าทางวัดจะจัดให้มีโรงทานช่วยเหลือญาติโยมที่ประสบความยากลำบากในช่วงวิกฤตโควิดนี้ เลยแจ้งกับท่านว่ามีมะม่วงที่ยังไม่สุก จะนำมาสมทบกับโรงทานที่ทางวัดจะจัดทำขึ้น ท่านอนุโมทนา
 
 
 
 
 
เพื่อนมิตรท่านใดที่พอมีกำลังก็อยากให้ช่วยอุดหนุนเกษตรกรให้ขายพืชผลได้ และสามารถส่งไปยังวัดต่างๆที่จะมีโรงทานเพื่ออุดหนุนญาติโยมที่ประสบความยากลำบาก ขาดแคลนอาหารได้
 
 
ประเทศเรายังอุดมสมบูรณ์อาหาร ไม่ขาดแคลน เพียงแต่ขาดเงินที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน และระบบการกระจายอาหาร ถ้าชาวเมืองที่มีฐานะพอจุนเจือกันในยามยาก ก็จะสามารถช่วยเชื่อมโยงให้สามารถส่งอาหาร และพืชผักผลไม้จากผู้ปลูกมาสู่ผู้บริโภคได้โดยไม่ปล่อยให้มีการเน่าเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นับเป็นทานมัยตามหลักการแบ่งปันในทางพระศาสนา
 
 
 
 
 
 
สำหรับเพื่อนมิตรที่ต้องการช่วยซื้อผลไม้ของเกษตรกรชาวพิษณุโลกเพื่อบริโภคเอง หรือบริจาคให้ผู้ขาดแคลนในยามนี้ สามารถติดต่อคุณ ณัฐพงษ์ แก้วนวล โทร 087-317-2974 เป็นเบอร์โทร และเบอร์ไลน์ ขณะนี้ยังมีมะม่วงหลายชนิดทั้งน้ำดอกไม้ อกร่องอินทรีย์ โชคอนันต์ มหาชนก รวมแล้วยังมีปริมาณเหลือเป็นตัน จึงขอเชิญชวนเพื่อนมิตรที่พอมีกำลังช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยมีผลผลิตของเกษตรกรเองเป็นเครื่องตอบแทนค่ะ
 
 
รสนา โตสิตระกูล
16 เมษายน 2563