ทำไมคนไทยจึงต้องใช้ก๊าซหุงต้มราคาแพงกว่าตลาดโลก!?“

ทำไมคนไทยจึงต้องใช้ก๊าซหุงต้มราคาแพงกว่าตลาดโลก!?“

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
 
 
 
ทำไมคนไทยจึงต้องใช้ก๊าซหุงต้มราคาแพงกว่าตลาดโลก!?“
 
 
 
 
ช่วงนี้ความสนใจของประชาชนจดจ่อกับวิกฤติโควิดเป็นหลัก ทำให้เรื่องค่าครองชีพกลายเป็นเรื่องรอง ทั้งที่ประเด็นโควิดกับเศรษฐกิจรากหญ้าต้องเป็นประเด็นหลักควบคู่กันไป เช่นเรื่องราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้มหลุดจากความสนใจของคนส่วนใหญ่ ประจวบกับราคาน้ำมันลดลงเพราะราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลง ทำให้การใช้น้ำมันช่วงนี้ก็ลดลงไปด้วย ช่วยให้ค่าโสหุ้ยของประชาชนลดลงไปมาก แต่ก๊าซหุงต้มเป็นปัจจัยดำรงชีวิตที่ทุกบ้านต้องใช้ และอาจจะใช้มากขึ้นในช่วงการรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่ราคาก๊าซหุงต้มกลับไม่ได้ลดลงตามกลไกตลาดเสรีที่ควรจะต้องเป็นราคา LPG ตลาดโลก ณ เดือน เมษายน 2563 ลดลงเกือบ 50% จากเดือนมีนาคม 2563 ที่ 455 US$/ตัน เหลือเพียง 235 US$ หรือ ประมาณ 7.76 บาทต่อ กก.
 
 
 
 
จากโครงสร้างราคาแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้มเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน ราคา ณ.คลังก๊าซจัดหา อยู่ที่กิโลกรัมละ 9.81 บาท แพงกว่าราคาตลาดโลก2.04 บาท/กิโลกรัม ทั้งที่ก๊าซแอลพีจี 90% เป็นก๊าซที่ผลิตได้ในประเทศ แต่เหตุใดคนไทยกลับต้องใช้ในราคาแพงกว่าราคาตลาดโลก?
 
 
ราคาขายปลีกในประเทศ เมื่อรวมภาษีต่างๆ กองทุนน้ำมัน ค่าการตลาด อยู่ที่กิโลกรัมละ 18.87 บาท/กก. ดังนั้นราคาก๊าซหุงต้มถัง15กิโลกรัมควรอยู่ที่ ประมาณ 283.05 บาท ใช่หรือไม่? แต่เวลานี้ราคาที่ดิฉันซื้อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมายังมีราคาถังละ 340 บาท แม้จะอ้างว่าราคาที่ทางการแสดงในโครงสร้างราคาขายปลีกยังไม่รวมค่าขนส่งของผู้ค้าปลีก แต่ราคาขายถึงผู้บริโภคก็ควรมีการควบคุมให้เหมาะสมด้วย ใช่หรือไม่
 
 
ในช่วงวิกฤติโควิด ทางกระทรวงพลังงานก็ได้มีมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชนหลายประการเช่น การคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า การลดค่าไฟฟ้าลง3% แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดเรื่องราคาก๊าซหุงต้มให้มีราคาที่เป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงพลังงานและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรกำกับดูแลให้ราคาก๊าซหุงต้มเป็นไปตามกลไตลาดเสรีและเป็นธรรมต่อประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงพลังงานได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะเร่งรัดการลงทุนช่วงรอยต่อของแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซใหญ่ที่สุด2แหล่งของประเทศ แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะมีประโยชน์อะไรกับคนไทย ถ้าคนไทยยังต้องใช้ก๊าซหุงต้มในราคาแพงกว่าตลาดโลกอย่างมาก ทั้งๆที่ก๊าซหุงต้มเป็นก๊าซที่ผลิตได้ในประเทศถึง 90% ใช่หรือไม่?