น้ำมันดิบตลาดโลกลดลง6-8 เหรียญ แต่เหตุไฉนราคาน้ำมันไทยลดลงแค่ 60 สตางค์ !?

น้ำมันดิบตลาดโลกลดลง6-8 เหรียญ แต่เหตุไฉนราคาน้ำมันไทยลดลงแค่ 60 สตางค์ !?

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
 
น้ำมันดิบตลาดโลกลดลง6-8 เหรียญ แต่เหตุไฉนราคาน้ำมันไทยลดลงแค่ 60 สตางค์ !?
 
 
 
 
ราคาน้ำมันดิบซาอุดิอารเบียที่ประกาศขายมายังประเทศในโซนเอเซียลดลง 6 เหรียญ/บาร์เรล ราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ก็ลดลงเหลือ 8.90บาท/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันเบนซิน 95 หน้าโรงกลั่นไทยวันที่10 มีนาคมลดลงแค่ 10.4660 บาท/ลิตร ซึ่งยังสูงกว่าราคาสิงคโปร์ ถึง 1.56 บาท/ลิตร
 
 
 
ส่วนต่าง1.56บาท/ลิตรนี้คือค่าพรีเมี่ยมหรือแรงจูงใจที่กระทรวงพลังงานให้กับโรงกลั่นตั้งแต่ปีมะโว้ที่น้ำมันสำเร็จรูปกลั่นในประเทศไทย แต่ให้สมมติว่านำเข้านำมันสำเร็จรูปทั้งหมดจากสิงคโปร์
 
 
สมัยเริ่มตั้งโรงกลั่นใหม่ๆ เหมือนเด็กแรกเกิด การให้ค่าพรีเมี่ยมหรือแรงจูงใจนี้ ก็พอยอมรับได้ แต่บัดนี้โรงกลั่นแข็งแรงแล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปขายทั่วโลก เมื่อปี2562 ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปถึง 3แสนล้านบาท แต่ไม่ยอมให้ยกเลิกสูตร อาหารเสริมสำหรับทารก ยังต้องการค่าพรีเมี่ยม 1.56บาท/ลิตร ที่บวกเพิ่มจากราคาน้ำมันอ้างอิงสิงคโปร์อยู่ต่อไป กระทรวงพลังงานก็ไม่กล้าหักด้ามพร้าด้วยเข่า เพราะตอนนี้โรงกลั่นแข็งแรงจนรัฐมนตรีอาจจะเข่าหักก็ได้ ใช่หรือไม่
 
 
โครงสร้างค่าพรีเมี่ยมนี้ อยู่ในระหว่างการเจรจาของคณะทำงานเพื่อโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมที่มีภาคประชาชนเข้าไปทำงานร่วมกับปลัดและข้าราชการก.พลังงาน และโรงกลั่นซึ่งภาคประชาชนเรียกร้องให้ตัดค่าพรีเมี่ยมออกทั้งหมด ให้คนไทยได้ใช้ราคาเนื้อน้ำมันในราคาเท่ากับที่โรงกลั่นส่งออกไปสิงคโปร์
 
 
แต่การประชุมเมื่อวันที่4 มีนาคม 2563 ปลัดกระทรวงพลังงานหารือว่าจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน(กบง.)ให้ตัดค่าพรีเมี่ยมในส่วนนี้ออกก่อน50สต./ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ปรากฎว่าโรงกลั่นน้ำมันยังไม่ยินยอม ในขณะที่ข้อตกลงการปรับลดโครงสร้างค่าพรีเมี่ยม(หรือแรงจูงใจ)ให้โรงกลั่นลดลง 50 สต/ลิตรยังไม่สำเร็จ ทั้งที่เสียเวลาประชุมมาเกือบ3เดือน มา
 
 
วันนี้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงอย่างแรง แต่โรงกลั่นปรับลดเพียง60 สต./ลิตร เฉพาะราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นของวันนี้ เปรียบเทียบกับราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ (9มีนาคม) ต่างกัน1.74บาท ราคาน้ำมันสำเร็จรูปจึงควรลดลงอย่างน้อย 1.74บาท/ลิตร ไม่ใช่ลดแค่ 60สต./ลิตร
 
 
 
 
 
โรงกลั่นไม่ลดราคาเนื้อน้ำมันตามที่เปลี่ยนแปลง แต่ยักย้ายนำเนื้อน้ำมันที่ลดลง ไปเพิ่มที่ค่าการตลาดในเบนซิน 95 จากค่าการตลาด 3.52บาท/ลิตร เมื่อวันที่9 มีนาคม กลายเป็นค่าตลาด 4.669บาท/ลิตร ในวันที่10มีนาคม
 
 
มติกบง.ที่รัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561ได้กำหนดค่าการตลาดอยู่ที่1.85บาท/ลิตร เท่านั้น แต่ข้าราชการในกระทรวงพลังงานไม่เคยมีการกำกับให้ค่าการตลาดเป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานเป็นผู้กำหนด แต่ปล่อยให้โรงกลั่นยักย้ายค่าเนื้อน้ำมันที่ลดลงไปใส่ไว้ในค่าการตลาด ทำให้ไม่ต้องลดราคาให้ผู้ใช้น้ำมันอย่างเป็นธรรม ใช่หรือไม่
 
 
กระทรวงพลังงานต้องตอบคำถามว่า ยังสามารถกำกับโรงกลั่นให้ทำตามกติกาที่รัฐกำหนดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ราคาน้ำมันที่เป็นธรรมได้หรือไม่
 
 
หรือว่าบัดนี้โรงกลั่นแข็งแรงจนอยู่เหนือรัฐมนตรี และข้าราชการในกระทรวงพลังงาน จนไม่ต้องทำตามข้อกำหนดในมติกบง.ก็ได้ ใช่หรือไม่