ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงินบริจาค 73.08 ล้านบาท จาก ‘โครงการบัตรร่วมศิริราช แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล’

ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงินบริจาค 73.08 ล้านบาท จาก ‘โครงการบัตรร่วมศิริราช แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล’

 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงินบริจาค 73.08 ล้านบาท
จาก ‘โครงการบัตรร่วมศิริราช แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล’

 

 

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวคณารัฏฐ์ กิตติโรจนาธรรม ผู้จัดการภาคนครหลวง 3 (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 73,078,650.52 บาท แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “วันมหิดล” เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างคุณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช โดยธนาคารได้ส่งมอบต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 160,629,096.38 บาท ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวมาจาก ‘โครงการบัตรร่วม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ’ ภายใต้บริการบัตร 2 ประเภท ประกอบด้วย บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช ‘บัตรที่ใช่ ของคนใจดี’ และบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ‘สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ’ เพื่อร่วมทำบุญกับศิริราช


สำหรับ ‘โครงการบัตรร่วมศิริราช ธนาคารกรุงเทพ’ บริการบัตร 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. บัตร บีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช ที่ทุกการสมัครบัตรใหม่ ธนาคารจะร่วมบริจาค 100 บาท และทุกการชำระค่าธรรมเนียมรายปีในทุกปีต่อไป ธนาคารร่วมบริจาค 50 บาท รวมถึงทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ธนาคารร่วมยังบริจาค 0.2% ของยอดใช้จ่าย 2. บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารจะมอบเงินบริจาค 0.2% ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ะละรอบบัญชี และกรณีลูกค้าผู้ถือบัตรร่วมแลกคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาค ซึ่งทุก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาทนั้น ธนาคารจะร่วมสมทบเพิ่มเติมอีก 100 บาทในทุก 1,000 คะแนน


Bangkok Bank presents donation of 73.08 million baht
from Bangkok Bank-Siriraj co-branded cards project to Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Bangkok Bank Executive Vice President Pochanee Kongkalai (4th from left) and Metropolitan Regional 3 Manager Khanarath Kittirojjanatham (4th from right) presented a donation of 73,078,650.52 baht to the Dean of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Professor Dr. Prasit Watanapa (3rd from left) at the “Mahidol Day” event to support underprivileged patients. This is the bank’s fourth donation to the hospital, with 160,629,096.38 baht donated in total. The donation is from the Bangkok Bank-Siriraj co-branded cards project – ‘Feel good and make merit every time you use the card’.

Bangkok Bank offers two types of cards under the project: 1. Be1st Smart Rabbit Siriraj Card, whereby the bank donates 100 baht for every new card issued, and 50 baht per card towards the annual joining fee for subsequent years, as well as 0.2% of the value of purchases made using the cards; and 2. Bangkok Bank Visa Platinum Rabbit Siriraj Credit Card, whereby the bank donates 0.2% of the value of purchases made using the card in each billing cycle. Visa Platinum Rabbit Siriraj credit cardholders can also redeem 1,000 points for a donation of 100 baht, and the bank matches these donations with additional donations.